Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5,27 triệu tấn, trị giá 2,92 tỷ USD, giảm 19,1% về lượng và tăng 21% về kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 555 USD/tấn, tăng 156 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 9/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ từ Malaysia tăng 326,85% về lượng và tăng 392,38% về kim ngạch so với tháng 8/2021, đạt 86.078 tấn, trị giá 51,58 triệu USD, giá trung bình 599,3 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn. Nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 19,41% về lượng và giảm 17,88% về kim ngạch, đạt 91.367 tấn, trị giá 53,9 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 590,9 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tháng 8/2021; nhập khẩu từ Singapore tăng 134,4% về lượng và tăng 157,9% về kim ngạch, đạt 34.865 tấn, trị giá 23,80 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan giảm 45,8% về lượng và giảm 42,8% về kim ngạch, đạt 32.356 tấn, trị giá 19,9 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 616,9 USD/tấn, tăng 32 USD/tấn so với tháng 8/2021.

  Nhập khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC