Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6.525.109 tấn, trị giá 6,8 tỷ USD, giá trung bình 1.047 USD/tấn, giảm 4 USD/tấn, tăng 22,7% về lượng và tăng 131,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2022, chiếm hơn 40% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.555.283 tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, tăng 91,6% về lượng và tăng 251,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 9/2022 nhập khẩu tăng 0,2% về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2022, đạt 194.059 tấn, trị giá 201,2 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, 9 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 14% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 960.508 tấn, trị giá 978,7 triệu USD, giảm 0,9% về lượng và tăng 80% về kim ngạch; riêng tháng 9/2022 nhập khẩu đạt 135.414 tấn, trị giá 120,3 triệu USD, tăng 82,2% về lượng và tăng 86,8% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 9 tháng đầu năm 2022 chiếm 14,6% trong tổng lượng và 12,9% tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 43,4% về lượng và tăng 1,9% về kim ngạch, đạt 956.148 tấn, trị giá 885,6 triệu USD; riêng tháng 9/2022 nhập khẩu đạt 141.439 tấn, trị giá 130,9 triệu USD, tăng hơn 70 lần về lượng và tăng gấp 57 lần về trị giá, giá trung bình 1.057 USD/tấn, giảm 77 USD/tấn so với tháng trước đó.
Nhập khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC