Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 10/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 70,1 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 789,6 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 10 đạt 67 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 578,2 triệu USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,7% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 10 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 68,2%; xơ, sợi dệt các loại tăng 115,8%; hàng rau quả tăng 158,6%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh tăng 664,3%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Clanhke và xi măng giảm 52,1%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 44,8%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 20,6%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia 10 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/11 của TCHQ)

Nguồn: VITIC