Gạo là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 501,9 triệu USD, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,5% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 139,25 triệu USD, tăng 17,6%, chiếm 8,2% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là clanhke và xi măng đạt 139,19 triệu USD, tăng 41,2%.
Nhìn chung trong 5 tháng đầu năm 2021 hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Philippines đều tăng kim ngạch xuất khẩu so với 5 tháng năm 2020.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Philippines 5 tháng năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC