Mỳ ăn liền VN: Cơ hội thâm nhập thị trường Mexico
Mặt hàng mì ăn liền của Việt Nam được xuất khẩu khá nhiều vào Đan Mạch và Thuỵ Điển. Theo Cơ quan thương mại quốc tế, trị giá nhập khẩu mì ăn liền từ của Đan Mạch và Thuỵ Điển từ Việt Nam trong năm 2020 lần lượt là 494 nghìn USD và 1,41 triệu USD, do vậy, việc gia tăng kiểm tra này sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
Mặt hàng mì ăn liền của Việt Nam được kiểm tra các vấn đề liên quan đến ethylene oxide trong sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu mì ăn liền của Việt Nam sang Bắc Âu nói riêng và Châu Âu nói chung cần chú ý đảm bảo theo đúng quy định mức dư lượng của EU đã đưa ra. 
Bảo Ngọc

Nguồn: Bảo Ngọc/congthuong.vn