Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 8/2022 đạt 54.078 tấn, tương đương 40,63 triệu USD, giá trung bình 751,4 USD/tấn, quay đầu giảm mạnh 73% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2022, giá cũng giảm nhẹ 0,4%; so với tháng 8/2021 cũng giảm 52% về lượng, giảm 41,4% về kim ngạch nhưng tăng 22,5% về giá.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,28 triệu tấn đậu tương, trị giá trên 894,63 triệu USD, giá trung bình 696,8 USD/tấn, giảm 7,9% về lượng nhưng tăng 12,4% kim ngạch và tăng 21,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam từ thị trường Brazil nhiều nhất, trong tháng 8/2022 giảm mạnh, giảm 88% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 7/2022 và giá cũng giảm 2,5%, đạt 21.394 tấn, tương đương 15,73 triệu USD, giá 735,1 USD/tấn; Tính chung, 8 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này đạt 800.351 tấn, tương đương 564,21 triệu USD, chiếm 63% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 8/2022 tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp, tăng 17,8% về lượng và tăng 18,4% kim ngạch so với tháng 7/2022 và giá tăng nhẹ 0,5%, đạt 22.290 tấn, tương đương 16,68 triệu USD, giá trung bình 748,5 USD/tấn. Tính chung cả 8 tháng năm 2022, nhập khẩu từ thị trường này đạt 405.556 tấn, tương đương 273,56 triệu USD, giá 674,5 USD/tấn, chiếm 31% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 40,8% về lượng, giảm 28,8% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 8 tháng đầu năm đạt 69.645 tấn, tương đương 50,67 triệu USD, giá 727,6 USD/tấn, tăng 23,4% về lượng, tăng 43,9% về kim ngạch và giá tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 6.278 tấn, tương đương 4,73 triệu USD, giá 754 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 137,3%, 164,4% và 11,5%.

Nhập khẩu đậu tương 8 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu đậu tương 8 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC