Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt trên 3,44 triệu tấn, trị giá trên 871,09 triệu USD, giá trung bình 253 USD/tấn, tăng 22,5% về lượng, nhưng giảm 8,4% kim ngạch và giảm 25,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Trong đó, riêng tháng 4/2024 đạt 661.615 tấn, tương đương 167,93 triệu USD, giá trung bình 253,8 USD/tấn, giảm 24% về lượng và giảm 22,2% kim ngạch so với tháng 3/2024, nhưng giá tăng 2,5%; so với tháng 4/2023 thì tăng 6,4% về lượng, nhưng giảm 20,8% về kim ngạch và giảm 25,5% về giá.
Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp ngô cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 43,2% trong tổng lượng và chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,49 triệu tấn, tương đương gần 381,69 triệu USD, giá 256,9 USD/tấn, tăng 9,8% về lượng, nhưng giảm 15,6% kim ngạch và giảm 23,1% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023.
Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt gần 1,3 triệu tấn, tương đương 316,54 triệu USD, giá 243,8 USD/tấn, chiếm 37,7% trong tổng lượng và chiếm 36,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh 90,2% về lượng, tăng 37,1% về kim ngạch nhưng giá giảm 27,9% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Lào 4 tháng đầu năm 2024 đạt 73.996 tấn, tương đương 18,56 triệu USD, giá 250,8 USD/tấn, chiếm trên 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 22,5% về lượng, nhưng giảm 12,1% về kim ngạch và giá giảm 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu ngô 4 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC