Riêng tháng 4/2021 nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 120,18 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng 3/2021 và tăng 37,6% so với tháng 4/2020.
New Zealand là thị trường cung cấp sữa và sản phẩm sữa cho Việt Nam nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 124,16 triệu USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 30,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 4/2021 đạt 37,56 triệu USD, tăng 4,3% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 144% so với tháng 4/2020.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 78,15 triệu USD, tăng 21,5%, chiếm 19,3%; riêng tháng 4/2021 tăng 32,3% so với tháng 3/2021 và tăng 38,5% so với tháng 4/2020, đạt 29,2 triệu USD.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 4/2021 tăng 6,4% so với tháng 3/2021 và tăng 37,4% so với tháng 4/2020, đạt 18,12triệu USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 71,63 triệu USD, chiếm tỷ trọng 17,7%.
Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ thị trường EU trong tháng 4/2021 tăng nhẹ 0,6% so với tháng 3/2021 nhưng giảm 23,4% so với tháng 4/2020, đạt 14,17 triệu USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 53,81 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,3%.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Thi truong nhap khau sua va san pham sua

Nguồn: VITIC