Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2021 cả nước xuất khẩu 6.730 tấn chè các loại đạt 10,84 triệu USD, giá 1.611 USD/tấn, giảm 26% cả về lượng và kim ngạch nhưng tăng nhẹ 0,4% về giá so với tháng 1/2021.
Tính chung 2 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu 15.794 tấn chè, tương đương 25,38 triệu USD, giá trung bình 1.607 USD/tấn, giảm 8,9% về lượng, giảm 1,2% về kim ngạch nhưng tăng 8,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Pakistan là thị trường tiêu thụ chè lớn nhất của Việt Nam đạt 4.982 tấn, tương đương 9,62 triệu USD, giá trung bình 1.930,6 USD/tấn, giảm 5% về lượng, tăng 1,2% về kim ngạch và tăng 6,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 31,5% trong tổng khối lượng và chiếm 37,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước.
Thị trường lớn thứ 2 là Nga, đạt 2.263 tấn, tương đương 3,36 triệu USD, chiếm gần 14,3% trong tổng khối lượng và chiếm 13,2% tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, giảm 0,2% về lượng và giảm 6,2% kim ngạch.
Tiếp đến thị trường Đài Loan đạt 1.788 tấn, tương đương 2,76 triệu USD, chiếm trên 11,3% trong tổng khối lượng và chiếm 10,9% tổng kim ngạch, tăng 6,2% về lượng và tăng 9,7% kim ngạch.
Đáng chú ý, trong 2 tháng năm 2021 kim ngạch xuất khẩu chè sang các thị trường Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, tăng 336,5% về lượng và tăng 465,9% kim ngạch, đạt1.589 tấn, tương đương 2,41 triệu USD.

Xuất khẩu chè 2 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC