Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 cả nước xuất khẩu 11.110 tấn chè, tương đương 19,57 triệu USD, giá trung bình 1.761 USD/tấn, tăng 9,8% về lượng và tăng 18,7% về kim ngạch so với tháng 5/2021, tăng 8,1% về giá. So với tháng 6/2020 thì giảm 7,8% về lượng và giảm 2,1% về kim ngạch nhưng tăng 5,8% về giá.
Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 lượng chè xuất khẩu của cả nước đạt 58.090 tấn (tăng 0,3% so với 6 tháng đầu năm 2020), thu về gần 94,86 triệu USD (tăng 4,4%), giá trung bình đạt 1.632,9 USD/tấn (tăng 41%).
Pakistan vẫn đứng đầu về tiêu thụ chè của Việt Nam, đạt trên 17.274 tấn, tương đương 33,41 triệu USD, giá trung bình 1.933,9 USD/tấn, tăng 12% về lượng, tăng 14,4% về kim ngạch và tăng 2,1% về giá so với 6 tháng đầu năm 2020; chiếm 29,7% trong tổng lượng và chiếm 35,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước.
Xuất khẩu chè sang thị trường Đài Loan – thị trường lớn thứ 2 trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng 15 % về lượng, tăng 12,9% về kim ngạch nhưng giảm 2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 8.425 tấn, tương đương 12,98 triệu USD, giá trung bình 1.540,8 USD/tấn; chiếm 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Thị trường Nga đứng thứ 3 đạt 6.501 tấn, tương đương 10,33 triệu USD, giá 1.589 USD/tấn, giảm 11,8% về lượng, giảm 7% kim ngạch nhưng tăng 5,5% về giá so với cùng kỳ, chiếm 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước.
Thị trường đáng chú ý là Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2021 có mức tăng mạnh 55% về lượng, tăng 59% về kim ngạch và giá tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 5.405 tấn, tương đương 8,39 triệu USD, giá 1.552,4 USD/tấn; chiếm 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm 2021
 

Nguồn: VITIC