Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong quý 1/2021 đạt 3,79 tỷ USD, tăng mạnh 47% so với quý 1/2020; trong đó, sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 2,94 tỷ USD, chiếm 77,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, tăng 62%
Riêng tháng 3/2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,51 triệu USD, tăng 64,6% so với tháng 2/2021 và tăng 53,4% so với tháng 3/2020.
Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đạt 2,3 tỷ USD, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước; chiếm tới 60,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước,. Ngoài thị trường chủ đạo là Mỹ, còn có 5 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD như: Trung Quốc đạt 358,77 triệu USD, chiếm 9,5%, tăng 8,2%; Nhật Bản đạt 355,7 triệu USD, chiếm 9,4%, tăng 9,7%; EU 239,64 triệu USD, chiếm 6,3%, tăng 12%; Hàn Quốc đạt 209,48 triệu USD, chiếm 5,5%, tăng 9%.
Xét về mức tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 3 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, thì thấy tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch. Bên cạnh đó, còn có một số thị trường đáng chú ý tuy kim ngạch không cao nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh như: Canada đạt 65,64 triệu USD, tăng 44%; Malaysia đạt 24,47 triệu USD, tăng 47,5%.
Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho biết 3 tháng đầu năm 2021, ngành gỗ nhận 10 dự án đầu tư mới từ 6 quốc gia với tổng vốn 112,51 triệu USD, trong đó, 8/10 dự án đầu tư vào sản xuất mặt hàng giường, tủ bàn ghế. Dẫn đầu về số dự án đầu tư mới là Trung Quốc với 5 dự án, tổng vốn 13,86 triệu USD. Đáng chú ý, có 1 dự án với vốn đầu tư trên 10 triệu USD, 4 dự án còn lại có vốn đầu tư nhỏ dưới 1,5 triệu USD, cá biệt có vốn 500.000 USD. Các lĩnh vực đầu tư là sản xuất giường, tủ, bàn ghế. Hồng Kông có một dự án sản xuất pallet và thùng gỗ với vốn đầu tư 500.000 USD; Singapore có một dự án, tổng vốn hơn 75 triệu USD, sản xuất sàn gỗ kết hợp nhựa. Tiếp theo là Belize có một dự án sản xuất đồ nội, ngoại thất với vốn đầu tư 9,5 triệu USD; Hàn Quốc có một dự án trồng rừng với vốn đầu tư trên 7,64 triệu USD và British Virgin Islands có một dự án sản xuất bàn, ghế ăn, giường tủ với vốn đầu tư 6 triệu USD.
Cũng theo Hiệp hội gỗ Và Lâm sản Việt Nam có hai lượt tăng vốn với tổng vốn tăng đạt 13 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, nhà máy sản xuất sàn composite gỗ nhựa của nhà đầu tư Trung Quốc, với vốn tăng 7 triệu USD và nhà máy sản xuất gia công lắp ráp tủ bếp, tủ nhà tắm của nhà đầu tư Hong Kong với vốn tăng 6 triệu USD.
Về góp vốn mua cổ phần, 3 tháng đầu năm 2021 có 17 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng vốn 33,37 triệu USD. Trong đó, Trung Quốc có 5 lượt góp vốn mua cổ phần với vốn góp 0,72 triệu USD; Đài Loan có 4 lượt với số vốn góp 21,59 triệu USD; Mỹ có 2 lượt, tổng vốn góp 7,41 triệu USD. British Virgin Islands có một lượt tăng, với số vốn 2,4 triệu USD; Hà Lan với số vốn 0,016 triệu USD; Hàn Quốc với hai lượt, với vốn tăng 0,99 triệu USD; Singapore với một lượt với vốn 0,2 triệu USD. Trong tổng số 17 lượt góp vốn mua cổ phần, có tới 82% tập trung và sản xuất sản phẩm giường tủ bản ghế, 18% còn lại sản xuất gỗ dán, ván mỏng. Trong đó, 14 lượt góp vốn mua cổ phần, với tổng vốn 30,34 triệu USD đầu tư vào các nhà máy sản xuất giường, tủ bàn ghế; 3 lượt góp vốn mua cổ phần, với tổng vốn 2,85 triệu USD đầu tư vào các nhà máy sản xuất gỗ dán, ván mỏng.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC