Riêng tháng 8/2022 xuất khẩu hạt điều tăng 2,8% về lượng, tăng 2,3% kim ngạch nhưng giá giảm 0,4% so với tháng liền kề trước đó, đạt 46.829 tấn, tương đương 273,7 triệu USD, giá 5.844,7 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 98.416 tấn, tương đương 569,91 triệu USD, giá 5.791 USD/tấn, giám 16,3% về lượng, giảm 15,7% về kim ngạch nhưng tăng 0,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 28,8% trong tổng lượng và chiếm 27,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 13,2% về lượng, giảm 29,7% về kim ngạch và giảm 19% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 44.774 tấn, tương đương 269,63 triệu USD, giá 6.022 USD/tấn; chiếm trên 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan giảm 19,7% về lượng và giảm 21,5% kim ngạch và giảm 2,3% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 37.887 tấn, tương đương 200,12 triệu USD, giá 5.282 USD/tấn; chiếm 11% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu hạt điều sang thị trường EU đạt 72.880 tấn, tương đương 416,6 triệu USD, chiếm 21,3% trong tổng lượng và chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, giảm trên 9% về lượng và kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA RCEP đạt 69.462 tấn, tương đương 422,03 triệu USD, giảm 9,9% về lượng và giảm 21,8% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP đạt 26.094 tấn, tương đương 160,04 triệu USD, giảm 12% về lượng và giảm 15,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt điều 8 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu hạt điều 8 tháng năm 2022
Thị trường xuất khẩu hạt điều 8 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC