Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2023 xuất khẩu hạt tiêu tăng 9,5% về khối lượng và tăng 7,7% về kim ngạch so với tháng 4/2023, đạt 28.936 tấn, tương đương 89,88 triệu USD, giá trung bình 3.106 USD/tấn, giảm 1,6%.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 131.474 tấn hạt tiêu, tương đương 406,51 triệu USD, giá trung bình 3.092 USD/tấn, tăng mạnh 32% về lượng nhưng giảm 11,7% về kim ngạch và giảm 33,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 21.084 tấn, tương đương 83,99 triệu USD, chiếm 16% trong tổng lượng và chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 18,6% về lượng, giảm 34,4% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 19,4%, đạt 3.983,6 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 6.981 tấn, tương đương 24,37 triệu USD, giá 3.491 USD/tấn, tăng 13,1% về lượng, nhưng giảm 10,2% về kim ngạch, giá giảm 20,7%; chiếm 5,3% trong tổng lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2022, với mức giảm tương ứng 23,2%, 43,4% và 26,3%, đạt 6.193 tấn, tương đương 20,16 triệu USD, giá 3.255 USD/tấn, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 5 tháng đầu năm 2023 sụt giảm kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu hạt tiêu 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu hạt tiêu 5 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC