Theo Ngân hàng trung ương Bra-xin- (BC), dự báo giảm tăng trưởng kinh tế từ 4,7% xuống 4,4% vào năm 2021, dự tính GDP năm 2022 giảm từ 2,1% xuống 1%.
Theo cơ quan này, mức tăng lạm phát mới một phần liên quan đến các cú sốc về nguồn cung và sự gia tăng rủi ro tài khóa, kiểm soát tài khoản công, làm xấu đi dự báo tăng trưởng cho năm 2021 và đặc biệt là cho năm 2022.
GDP quý III và một số chỉ số chính hàng tháng của hoạt động kinh tế thường mang lại kết quả tệ hơn dự kiến, BC cho biết: “diễn biến kém thuận lợi của hoạt động kinh tế, các chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và kinh doanh, đặc biệt liên quan đến hoạt động trong quý hiện tại, đã giảm trong những tháng gần đây”.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương