Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021 cả nước nhập khẩu 112.212 tấn xơ sợi dệt, tương đương 220,1 triệu USD, giá trung bình 1.961,5 USD/tấn, giảm 1% về lượng nhưng tăng 4,6% về kim ngạch và tăng 5,6% về giá so với tháng liền kề trước đó; so với tháng 1/2020 thì tăng mạnh 53,8% về lượng và tăng 43,3% về kim ngạch, nhưng giảm 6,8% về giá.
Xơ sợi dệt nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, đạt 60.990 tấn, tương đương gần 117,2 triệu USD, giá trung bình 1.921,7 USD/tấn, chiếm 54% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xơ sợi nhập khẩu của cả nước, tăng mạnh 69,3% về lượng và tăng 52,4% về kim ngạch nhưng giảm 10% về giá so với tháng 1/2020.
Thị trường lớn thứ 2 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Đài Loan đạt 18.678 tấn, tương đương gần 33,47 triệu USD, giá trung bình 1.791,8 USD/tấn chiếm 16,7% trong tổng lượng và chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 62,8% về lượng và tăng 52,4% về kim ngạch nhưng giảm 6,4% về giá so với tháng 1/2020.
Nhập khẩu xơ sợi từ thị trường Đông Nam Á nói chung chiếm 12,8% trong tổng lượng và chiếm 10% trong tổng kim ngạch, đạt 14.374 tấn, trị giá 22,16 triệu USD, tăng 34% về lượng và tăng 30% về kim ngạch nhưng giảm 2,7% về giá.

Nhập khẩu xơ sợi dệt tháng 1/2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 Nguồn: VITIC