Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 14,2% về lượng và giảm 6,6% kim ngạch so với tháng 9/2023 nhưng giá tăng 8,9%, đạt 43.725 tấn, tương đương 157,55 triệu USD, giá trung bình 3.603 USD/tấn. Tính chung cả 10 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 10,7% về lượng và giảm 1,2% về kim ngạch nhưng tăng 10,6% về giá so với 10 tháng năm 2022, đạt gần 1,3 triệu tấn, tương đương gần 3,29 tỷ USD, giá trung bình 2.534,6 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 10 tháng năm 2023, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 10,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 149.996 tấn, tương đương 335,49 triệu USD, giá 2.236,7 USD/tấn, giảm 15,4% về lượng, giảm 11,6% về kim ngạch nhưng tăng 4,5% về giá so với 10 tháng năm 2022; riêng tháng 10/2023 xuất khẩu đạt 1.074 tấn, tương đương 3,43 triệu USD, giảm mạnh 64,5% về lượng và giảm 59,9% kim ngạch so với tháng 9/2023.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, giảm nhẹ 0,4% về lượng nhưng tăng 4% kim ngạch và tăng 4,4% về giá so với 10 tháng năm 2022, đạt 119.363 tấn, tương đương 266,11 triệu USD, giá 2.229 USD/tấn, chiếm 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản giảm 3,6% về lượng, nhưng tăng 9,3% kim ngạch và tăng 13,3% về giá so với 10 tháng năm 2022, đạt 88.070 tấn, tương đương 252,5 triệu USD, giá trung bình 2.867 USD/tấn, chiếm 6,8% trong tổng lượng và chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 10 tháng năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC