Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 9,6 % về lượng, giảm 10,5% kim ngạch và giảm nhẹ 1% về giá so với tháng 4/2022, đạt 142.329 tấn, tương đương 324,39 triệu USD, giá trung bình 2.778 USD/tấn. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 23,3% về lượng, tăng mạnh 52,8% về kim ngạch và tăng 23,9% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021, đạt 881.565 tấn cà phê, tương đương 1,98 tỷ USD, giá trung bình 2.250 USD/tấn.
Đức luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022, chiếm gần 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 115.085 tấn, tương đương 249,21 triệu USD, giá 2.152 USD/tấn, tăng 12,8% về lượng, tăng 39,6% về kim ngạch và tăng 23,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 5/2022 xuất khẩu đạt 20.283 tấn, tương đương 40,23 triệu USD, giảm 8,4% về lượng, giảm 12,2% kim ngạch so với tháng 4/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Bỉ tăng rất mạnh, vươn lên đứng thứ 2 thị trường, với mức tăng 261% về lượng, tăng 351% kim ngạch, tăng 24,9% về giá so với cùng kỳ, đạt 85.679 tấn, tương đương 179,21 triệu USD, giá 2.092 USD/tấn, chiếm trên 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 65.951 tấn, tương đương 144,43 triệu USD, giá trung bình 2.190 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng mạnh cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng tốt

Nguồn: Vinanet/VITIC