Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 cả nước xuất khẩu 238.266 tấn cà phê, tương đương 726,59 triệu USD, giá trung bình 3.049,5 USD/tấn, tăng 14,8% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch và tăng 5,6% về giá so với tháng 12/2023; còn so với tháng 1/2023 thì tăng mạnh 67,2% về khối lượng, tăng 134% về kim ngạch và tăng 40% về giá.
Thị tường Đông Nam Á vẫn đứng đầu về tiêu thụ cà phê của Việt Nam, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 13% trong tổng kim ngạch cà phê xuất khẩu của cả nước, đạt 27.656 tấn, tương đương gần 94,29 triệu USD, giá trung bình 3.409 USD/tấn, tăng 59% về lượng, tăng 53% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 3,7% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng mạnh 306% về lượng, tăng 318% về kim ngạch và tăng 2,9% về giá.
Tiếp sau đó là thị trường Đức chiếm trên 11,3% trong tổng lượng và chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch, đạt 26.976 tấn, tương đương 79,22 triệu USD, giá trung bình 2.936,7 USD/tấn, giảm 3,5% về lượng nhưng tăng 7,4% về kim ngạch và tăng 11,2% về giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng 25,6% về lượng, tăng mạnh 87% về kim ngạch và tăng 49% về giá.
Thị trường Italia đứng thứ 3 đạt 22.915 tấn, tương đương 64,85 triệu USD, giá 2.830 USD/tấn, tăng 35% về lượng, tăng 46,5% về kim ngạch và tăng 8,5% về giá so với tháng 12/2023; cũng tăng 32,7% về lượng, tăng 81,6% kim ngạch và tăng 36,9% về giá so với tháng 1/2023, chiếm 9,6% trong tổng lượng và chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 56.240 tấn, tương đương 183,33 triệu USD, tăng 234,3% về lượng, tăng 286% kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang các thị trường EU đạt 87.748 tấn, tương đương 263,18 triệu USD, tăng 41,2% về lượng, tăng 95% kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2024

                  (Tính toán từ số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)


Xuất khẩu cà phê tháng 1/2024 tăng trưởng cao

 

Nguồn: Vinanet/VITIC