Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 163.270 tấn, trị giá 275,43 triệu USD, tăng 97,3% về lượng và tăng 92,1% về trị giá so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 tăng 19,7% về lượng và tăng 69,6% về trị giá. Lũy kế 6 thángđầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 714.319 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, tăng 48,2% về lượng và tăng 88,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Tháng 6/2021, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.686,8 USD/tấn, giảm 2,6% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 41,7% so với tháng 6/2020.
Tháng 6/2021, xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 71% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, đạt 115.902 tấn, trị giá 188,9 triệu USD, tăng 121,8% về lượng và tăng 119,1% về trị giá so với tháng 5/2021; tăng 6,4% về lượng và tăng 47,7% về trị giá so với tháng 6/2020. Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc ở mức 1.630 USD/tấn, giảm 1,2% so với tháng 5/2021, nhưng tăng 38,8% so với tháng 6/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 491.634 tấn cao su, trị giá 793,77 triệu USD, tăng 44,9% về lượng và tăng 82,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh như: Ấn Độ, Mỹ, XriLanCa, Pakistan và Nga.

Xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ) 
Xuất khẩu cao su 6 tháng đầu năm 2021 tăng 88,5% kim ngạch

Nguồn: VITIC