Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 70.926 tấn chè các loại, tương đương 121,87 triệu USD, giá trung bình 1.718,3 USD/tấn, giảm 13,9% về lượng, giảm 16,6% về kim ngạch và giảm 3,2% về giá so với 8 tháng đầu năm 2022.
Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu 12.178 tấn chè, đạt 21,97 triệu USD, giá 1.804 USD/tấn, tăng 16,3% về lượng, tăng 19,4% kim ngạch, tăng 2,7% về giá so với tháng 7/2023; nhưng so với tháng 8/2022 thì giảm 4,3% về lượng, giảm 3,8% kim ngạch nhưng tăng 0,5% về giá.
Chè của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Pakistan, chiếm 41% trong tổng khối lượng và chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 29.049 tấn, tương đương 55,97 triệu USD, giá trung bình 1.926,7 USD/tấn, giảm 10% về lượng, giảm 8,7% về kim ngạch nhưng tăng 1,5% về giá so với 8 tháng đầu năm 2022. Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu chè sang thị trường này đạt 5.936 tấn, tương đương 11,8 triệu USD, giá trung bình 1.987 USD/tấn, tăng 29,6% về lượng, tăng 27% về kim ngạch nhưng giảm 2% về giá so với tháng 7/2023.
Đài Loan (Trung Quốc) đứng vị trí thứ 2, chiếm 13,4% trong tổng khối lượng và chiếm 12,9 trong tổng kim ngạch xuất khẩu chè của cả nước, đạt 9.494 tấn, tương đương 15,67 triệu USD, giá trung bình 1.650 USD/tấn, giảm 31% về lượng, giảm 42,7% kim ngạch và giảm 16,9% về giá.
Sau đó là thị trường Nga, chiếm trên 6% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch, đạt 4.724 tấn, tương đương 7,85 triệu USD, giá trung bình 1.661 USD/tấn, giảm 26,3% về lượng, giảm 29% về kim ngạch và giá giảm 3,7%.

Xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu chè 8 tháng đầu năm 2023 giảm cả khối lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC