Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 cả nước xuất khẩu 434.611 tấn gạo, thu về 220,26 triệu USD, giá trung bình 506,8 USD/tấn, giảm 26% về lượng và giảm 24% kim ngạch, nhưng giá tăng nhẹ 2,8% so với tháng 11/2022; so với tháng 12/2021 cũng giảm 12% về lượng, giảm 13,6% kim ngạch và giảm 1,7% về giá.
Trong tháng 12/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tiếp tục giảm 16,4% về lượng và giảm 15,5% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 216.156 tấn, tương đương 103,04 triệu USD; nhưng tăng 38,6% về lượng, tăng 33,7% kim ngạch, nhưng giảm 3,6% về giá so với tháng 12/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 12/2022 tiếp tục giảm 14,6% về lượng và giảm 7,7% kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 43.002 tấn, tương đương 23,83 triệu USD; so với tháng 12/2021 cũng giảm 27% về lượng, giảm 15% kim ngạch.
Tính chung cả năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gàn 7,11 triệu tấn, tương đương trên 3,45 tỷ USD, tăng 13,8% về khối lượng, tăng 5,1% về kim ngạch so với năm 2021, giá trung bình đạt 486,2 USD/tấn, giảm 7,7%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45,2% trong tổng lượng và chiếm 43,2% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 3,22 triệu tấn, tương đương 1,49 tỷ USD, giá trung bình 464 USD/tấn, tăng 30,7% về lượng, tăng 19% về kim ngạch nhưng giảm 8,9% về giá so với đầu năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 850.949 tấn, tương đương 432,32 triệu USD, giá trung bình 508 USD/tấn, giảm 19,6% về lượng và giảm 17,3% kim ngạch; giá tăng nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 656.361 tấn, tương đương 294,6 triệu USD, giá 448,8 USD/tấn, tăng mạnh 53,3% về lượng và tăng 34,9% kim ngạch nhưng giảm 12% về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 9,2% trong tổng lượng và chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 4,76 triệu tấn, tương đương trên 2,26 tỷ USD, tăng 18,3% về lượng, tăng 10,7% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 578.596 tấn, tương đương 280,21 triệu USD, tăng 31,3% về lượng và tăng 19,6% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo sang các thị trường năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC