Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 4/2021 đạt gần 2,46 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng 3/2021 nhưng tăng mạnh 52,8% so với tháng 4/2020; Tính chung 4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt trên 9,66 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 4 tháng đầu năm nay, riêng vải chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, đạt trên 745,26 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Mỹ đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam chiếm 48,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 4,7 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản đạt gần 1,07 tỷ USD, chiếm 11%, giảm 9,3%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt trên 922,45 triệu USD, chiếm 9,6%, tăng 2,2%; EU đạt 919,94 triệu USD, chiếm 9,5%, tăng 12,9%; Đông Nam Á đạt 505,44 triệu USD, chiếm 5,2%, tăng 13,9%.
Nhìn chung trong 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng dệt may sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó, đáng chú ý một số thị trường tuy kim ngạch không lớn, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh như: xuất khẩu sang Bangladesh tăng mạnh nhất 81,8%, đạt 46,8 triệu USD; Ấn Độ cũng tăng mạnh 60,7%, đạt 38,56 triệu USD, Singapore tăng 39%, đạt 31,61 triệu USD.

Xuất khẩu hàng dệt may 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Xuat khau hang det may 4 thang dau nam 2021

Nguồn: VITIC