Riêng tháng 4/2021 nhập khẩu vải may mặc đạt trên 1,41 tỷ USD, tăng 29,6% so với tháng 3/2021 và tăng 52,8% so với tháng 4/2020.
Trung Quốc là thị trường cung cấp vải may mặc cho Việt Nam nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2021, đạt 2,69 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 61,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu vải may mặc các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 4/2021 đạt 919,29 triệu USD, tăng 54,9% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 61% so với tháng 4/2020.
Tiếp đến thị trường Đài Loan đạt 569,63 triệu USD, tăng 14,5%, chiếm 13%; riêng tháng 4/2021 giảm 7,3% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 45,9% so với tháng 4/2020, đạt 159,55 triệu USD.
Nhập khẩu vải may mặc từ thị trường lớn thứ 3 là Hàn Quốc trong tháng 4/2021 tăng 13% so với tháng 3/2021 và tăng 50,4% so với tháng 4/2020, đạt 162,15 triệu USD, cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2021 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 558,38 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12,7%.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu vải may mặc từ hầu hết các thị trường chủ chốt đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; chỉ có nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản giảm tương đối so với cùng kỳ năm 2020, giảm 10,7%, đạt 210,81 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,8%. Riêng trong tháng 4/2021 giảm 3,6% so với tháng 3/2021 và giảm 2,6% so với tháng 4/2020, đạt 58,86 triệu USD.

Nhập khẩu vải may mặc 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC