Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 6/2021 tăng 19,1% so với tháng liền kề trước đó và tăng 16,2% so với tháng 6/2020, đạt 3,06 tỷ USD.
Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng dệt may tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 15,31 tỷ USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước; trong đó, riêng nhóm hàng vải xuất khẩu đạt 1,17 tỷ USD, chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may, tăng 33,5% so với cùng kỳ.
Nhóm hàng hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, chiếm tới 49,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gàn 7,61 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,59 tỷ USD, tăng 21,4% so với tháng 5/2021 và tăng 18,4% so với tháng 6/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Mỹ là thị trường Nhật Bản đạt 1,57 tỷ USD, giảm 4,5%, chiếm 10,3%; riêng tháng 6/2021 đạt 264,7 triệu USD, tăng 8,6% so với tháng 5 và tăng 3,4% so với tháng 6/2020
Sau đó là thị trường EU đạt 1,51 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ, chiếm 9,9%.; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,24 tỷ USD, tăng 2,7%, chiếm 8,1%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng ở hầu hết các thị trường

 

Nguồn: VITIC