Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 38.321 tấn, trị giá 234,36 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với tháng 8/2022, so với tháng 9/2021 giảm 25,5% về lượng và giảm 31,4% về trị giá. Tính chung 9 tháng năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 380.536 tấn, trị giá 2,28 tỷ USD, giảm 11,1% về lượng và giảm 14,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 9/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 6.116 USD/tấn, tăng 4,6% so với tháng 8/2022, nhưng giảm 8,0% so với tháng 9/2021. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.990 USD/tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 9/2022 xuất khẩu hạt điều sang hầu hết thị trường chủ lực giảm so với tháng 9/2021; trong đó, lượng hạt điều xuất khẩu sang Italia giảm 50,6%; U.A.E giảm 41,2%; Đức giảm 39,3%; Mỹ giảm 38,9%; Hà Lan giảm 37,4%; Trung Quốc giảm 27,2%.
Trong 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 107.926 tấn, tương đương 629,86 triệu USD, giá 5.836 USD/tấn, giảm 19% cả về lượng và kim ngạch và giảm 0,1% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 15,2% về lượng, giảm 31,3% về kim ngạch và giảm 18,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 50.847 tấn, tương đương 304,87 triệu USD, giá 5.996 USD/tấn; chiếm trên 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan giảm 22% cả về lượng và kim ngạch và giảm 1,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 41.589 tấn, tương đương 224,02 triệu USD, giá 5.386,6 USD/tấn; chiếm 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu hạt điều sang thị trường EU đạt 79.983 tấn, tương đương 461,27 triệu USD, chiếm 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, giảm 13% cả về lượng và kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA RCEP đạt 78.812 tấn, tương đương 476,9 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 23,6% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP đạt 29.524 tấn, tương đương 181,38 triệu USD, giảm 12% về lượng và giảm 15,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt điều 9 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều 9 tháng năm 2022 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC