Xuất khẩu hạt điều sang EU ước tăng 15% về lượng năm 2022Thương vụ Việt Nam tại Italy nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều giảm thiệt hại
Theo ước tính của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 3/2022 đạt 40 nghìn tấn, trị giá 241 triệu USD, tăng 57,9% về lượng và tăng 59,9% về trị giá so với tháng 2/2022, nhưng so với tháng 3/2021 giảm 11,8% về lượng và giảm 9,0% về trị giá.
Tính chung quý I/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 105 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 6,7% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 3/2022, giá bình quân xuất khẩu hạt điều của Việt Nam ước đạt 6.024 USD/tấn, tăng 1,2% so với tháng 2/2022 và tăng 3,2% so với tháng 3/2021. Tính chung quý I/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.974 USD/tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Cơ cấu chủng loại hạt điều xuất khẩu của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu là hạt điều W320, W240, WS/WB. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 chiếm tỷ trọng 38,7% tổng lượng và 44,2% tổng trị giá trong 2 tháng đầu năm 2022.
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều chủng loại W320 đạt 25,35 nghìn tấn, trị giá 171,83 triệu USD, giảm 10,4% về lượng và giảm 5,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu hạt điều W320 sang nhiều thị trường chủ lực giảm, như: Hà Lan, Canada, Trung Quốc, Australia, Nga. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều W320 sang các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp tăng. Xuất khẩu hạt điều W320 giảm đã ảnh hưởng đến toàn ngành.
Nguyễn Hạnh

Nguồn: Nguyễn Hạnh/https://congthuong.vn/