Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022 xuất khẩu hạt điều tiếp tục giảm 1,9% về lượng, giảm 6,1% kim ngạch và giá giảm4,3% so với tháng liền kề trước đó, đạt 45.567 tấn, tương đương 267,48 triệu USD, giá 5.870 USD/tấn. Tính chung cả 7 tháng năm 2022, cả nước xuất khẩu 294.855 tấn hạt điều, thu về gần1,77 tỷ USD, giá trung bình 5.994,6 USD/tấn, giảm 10,3% về lượng và giảm 11,%kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021 và giá cũng giảm nhẹ 1,7%.
Việt Nam xuất khẩu hạt điều nhiều nhất sang thị trường Mỹ, đạt 88.254 tấn, tương đương 510,53 triệu USD, giá 5.784,8 USD/tấn, giám 12,8% về lượng, giảm 10,9% về kim ngạch nhưng tăng 2,2% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm gần 30% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Thị trường EUvẫn tiếp tục đứng thứ 2, với 62.258 tấn, tương đương 356,92 triệu USD, giá 5.732,9 USD/tấn;giảm 12,4% về lượng, giảm 10,7% về kim ngạch nhưng tăng 1,9% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Tiếp đến xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 36.874 tấn, tương đương 225,76 triệu USD, giá 6.122,5 USD/tấn;chiếm 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước;giảm 18,4% về lượng và giảm 32,7% kim ngạch và giảm 17,5% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA RCEP đạt 57.540 tấn, tương đương 353,93 triệu USD, giảm 14,2% về lượng và giảm 24,3% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP đạt 21.668 tấn, tương đương 132,66 triệu USD, giảm 15,5% về lượng và giảm 18,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt điều 7 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường 7 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC