Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 4/2021 lượng hạt tiêu xuất khẩu của cả nước đạt 32.232 tấn, tương đương 105,22 triệu USD, tăng 2,6% về khối lượng và tăng 13,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó; so với tháng 4/2020 thì giảm 10,9% về lượng nhưng tăng mạnh 45% về kim ngạch.
Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu hạt tiêu giảm 20% về lượng so với cùng kỳ năm trước, đạt 93.557 tấn, nhưng giá trị thu về lại tăng 14,3%, đạt 284,3 triệu USD.
Giá hạt tiêu xuất khẩu trong tháng 4/2021 tăng 10,6% so với tháng 3/2021 và tăng mạnh 62,7% so với cùng tháng năm 2020, đạt trung bình 3.264,5 USD/tấn. Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu cũng tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 3.039 USD/tấn.
Mỹ luôn thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ đạt 19.393 tấn, tương đương 64,11 triệu USD, chiếm 20,7% trong tổng lượng và chiếm 22,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 2% về lượng nhưng kim ngạch lại tăng 29,6% so với cùng kỳ, giá cũng tăng 32,3%, đạt 3.306 USD/tấn.
EU là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam đạt 10.122 tấn, tương đương 36,32 triệu USD, chiếm 10,8% trong tổng lượng và chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 3,8% về lượng nhưng tăng 30,6% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá tăng 35,7%, đạt 3.588,6 USD/tấn.

Hạt tiêu xuất khẩu sang U.A.E

- thị trường lớn thứ 3, đạt 5.800 tấn, tương đương 18,42 triệu USD, giá 3.176 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 32,5%, 102,5% và 52,8%; chiếm trên 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay mặc dù sụt giảm về khối lượng nhưng kim ngạch và giá lại tăng so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đáng chú ý xuất khẩu sang Pakistan giảm 3,5% về lượng nhưng tăng 49,4% về kim ngạch và giá tăng 54,8% đạt 5.239 tấn, tương đương 16,44 triệu USD, giá 3.138,4 USD/tấn; Đức cũng giảm 9,8% về lượng nhưng tăng 29,3% về kim ngạch, giá tăng 43,3%, đạt 3.687 tấn, tương đương 14 triệu USD, giá 3.796 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

 

Thi truong xuat khau hat tieu 4 thang dau nam 2021

Nguồn: VITIC