Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của Việt Nam trong tháng 4/2021 giảm 5,2% so với tháng 3/2021, đạt 311,83 triệu USD; so với tháng 4/2020 tăng 106%.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,3 tỷ USD, tăng 80,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Máy ảnh, máy quay phim xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc và Mỹ; Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 53,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện của cả nước, đạt gần 699,7 triệu USD, tăng 181,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó riêng tháng 4/2021 đạt 154,41 triệu USD, giảm 16,7% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 143% so với tháng 4/2020.
Xuất khẩu sang Hồng Kông chiếm tỷ trọng 10,6%, đạt 137,3 triệu USD, tăng 81,2%; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 35,37 triệu USD, tăng 29,3% so với tháng 3/2021 và tăng 109,7% so với cùng tháng năm trước.
Máy ảnh, máy quay phim xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 112,89 triệu USD, tăng 8,7%; xuất sang Mỹ 104,98 triệu USD, tăng 139,7% so với cùng kỳ.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện từ các thị trường trong tháng 4/2021 đạt 192,2 triệu USD, tăng 16,2% so với tháng 3/2021; tính chung cả 4 tháng nhập khẩu đạt 673,6 triệu USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy Việt Nam xuất siêu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 628,45 triệu USD.

Xuất khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD Xuat khau may anh, may quay phim

Nguồn: VITIC