Riêng tháng 12/2022 xuất khẩu 132.216 tấn phân bón các loại đạt 65,03 triệu USD, giá 491,9 USD/tấn, tăng mạnh 40,5% về khối lượng, tăng 16,8% kim ngạch nhưng giảm 16,9% về giá so giảm 27,3% giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, chiếm 27,6% trong tổng khối lượng và chiếm 23,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 483.883 tấn, tương đương 254,81 triệu USD, giá trung bình 526,6 USD/tấn, giảm 11,2% về lượng, nhưng tăng 21,8% kim ngạch và tăng 37,2% về giá so với năm 2021. Riêng tháng 12/2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh trở lại 67,6% về khối lượng, tăng 93,5% về kim ngạch, tăng 15,4% về giá so với tháng 11/2022, đạt 44.473 tấn, tương đương 22,9 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 89.190 tấn, tương đương 65,45 triệu USD, giá trung bình 733,9 USD/tấn, giảm 8,8% về lượng, giảm 7,6% kim ngạch nhưng tăng nhẹ 1,3% về giá, chiếm trên 5% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 125.892 tấn, tương đương 65,32 triệu USD, giá trung bình 518,9 USD/tấn, tăng 17,8% về lượng và tăng 80,6% kim ngạch, giá tăng 53,4%, chiếm 7,2% trong tổng khối lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 82.908 tấn, tương đương 64,19 triệu USD, giá trung bình 774,2 USD/tấn, tăng mạnh 35% về lượng, tăng 146,6% kim ngạch, giá tăng 82,6%, chiếm 4,7% trong tổng khối lượng và chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch.

 

Xuất khẩu phân bón năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

 

Xuất khẩu phân bón năm 2022 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC