Riêng tháng 3/2024 ước đạt 314.862 tấn, tương đương 142,1 triệu USD, giá trung bình 451,3 USD/tấn, tăng 45% về lượng, tăng 47,6% kim ngạch và tăng 1,7% về giá so với tháng 2/2024; còn so với tháng 3/2023 cũng tăng 14,8% về lượng, tăng 35,2% kim ngạch và tăng 17,8% về giá.
Trong tháng 3/2024, riêng xuất khẩu sắn lát ước đạt 88.069 tấn, tương đương 23,03 triệu USD, giá trung bình 261,5 USD/tấn, tăng 35,9% về lượng, tăng 39,4% về kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 2/2024. Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn lát đạt 220.441 tấn, tương đương 56,59 triệu USD, giá trung bình 256,7 USD/tấn, giảm 41,7% về lượng, giảm 45,8% về kim ngạch và giảm 7% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023.
Sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu hầu hết sang thị trường Trung Quốc chiếm 94,2% trong tổng lượng và chiếm 93% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 890.554 triệu tấn, tương đương 400,12 triệu USD, tăng 0,6% về lượng và tăng 20,6 % về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá xuất khẩu sang thị trường này tăng 19,9%, đạt trung bình 449,3 USD/tấn. Riêng tháng 3/2024 xuất khẩu sang Trung Quốc 299.613 tấn, tương đương 133,57 triệu USD, tăng 50,7% về lượng, tăng 55% về kim ngạch so với tháng 2/2024; so với tháng 3/2023 cũng tăng 32,8% về lượng, tăng 59% về kim ngạch và tăng 19,8% về giá.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất sang Đài Loan 15.696 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 8,67 triệu USD, giảm 1,3% về lượng nhưng tăng 13,8% về kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Philippines 6.118 tấn, tương đương 3,16 triệu USD, giảm 34% về lượng và giảm 26,3% về kim ngạch; Malaysia 4.142 tấn, tương đương 2,22 triệu USD, tăng 29,9% về lượng và tăng 43,9% về kim ngạch.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang các thị trường 3 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC