Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ba Lan trong 5 tháng đầu năm là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 505,9 triệu USD, tăng 89,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 54,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trị giá 100 triệu USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,8% tỷ trọng xuất khẩu. Đứng thứ ba là mặt hàng dệt may, trị giá 33,1 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường Ba Lan trong 5 tháng đầu năm 2021: Sản phẩm từ sắt thép; sản phẩm từ chất dẻo sản phẩm, mây, tre cói và thảm; sản phẩm từ cao su; hàng thủy sản; cà phê; gỗ và sản phẩm gỗ; hạt tiêu; gạo; chè...trong đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng: xuất khẩu giày dép tăng 38,3%; sản phẩm từ sắt thép tăng 124,9%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 35,8%; xuất khẩu sản phẩm, mây, tre cói và thảm tăng 89,8%; sản phẩm từ cao su tăng 89,8%; xuất khẩu chè tăng 374,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ba Lan 5 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC