Trong 11 tháng năm 2023, mặt hàng dệt may dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 18,3%, chiếm 19,4% tỷ trọng. Tiếp đến là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 855,7 triệu USD, chiếm 16,6% tỷ trọng. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 480,7 triệu USD, giảm 0,1%, chiếm 9,3% tỷ trọng.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 11 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 49,5%; hạt điều tăng 13,3%; hàng rau quả tăng 27,3%; máy ảnh máy quay phim và linh kiện tăng 33,5%.
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới gồm 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam và Canada.
Việc các nước, trong đó có các thị trường lớn như Canada, giảm thuế nhập khẩu về 0% cho hàng hóa của Việt Nam sẽ tạo ra những tác động tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu.
Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước thành viên Hiệp định CPTPP sẽ được hưởng cam kết cắt giảm thuế quan rất ưu đãi.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada 11 tháng năm 2023

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/12 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC