Trong những năm gần đây, Pháp luôn là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khối Liên minh EU.
Điện thoại các loại và linh kiện vẫn là nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường pháp trong 3 tháng đầu năm 2022, đạt 148,6 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là mặt hàng dệt may, đạt 49,6 triệu USD, chiếm 17,3% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là hàng giày dép các loại, đạt 138 triệu USD, chiếm 16% tỷ trọng xuất khẩu.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước đó: Xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 35,7%; cà phê tăng 61,8%; hàng thủy sản tăng 93,4%; sản phẩm gốm sứ tăng 114,1%.

  Số liệu xuất khẩu sang Pháp 3 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

 

 

 

Nguồn: VITIC