Trong 9 tháng đầu năm 2021, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 667,4 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15,3% tỷ trọng xuất khẩu.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong tháng 9 đạt trên 32,4 triệu USD, giảm 9% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch 9 tháng đạt trên 386 triệu USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,8% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Thái Lan 9 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: kim loại thường khác và sản phẩm tăng 273,8%; xăng dầu tăng 47,8%; dây điện và dây cáp điện tăng 50,1%; hóa chất tăng 62,9%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 68,9%.
Ngược lại nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm: Hàng rau quả giảm 11,8%; hạt điều giảm 11,2%; phân bón giảm 18,8%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 62%; quặng và khoáng sản giảm 69,3%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

Nguồn: VITIC