Mặt hàng dẫn đầu xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ là điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 53,6 triệu USD, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 26,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu nhóm mặt hàng xơ sợi dệt các loại, đạt 24,1 triệu USD, tăng 126,6%, chiếm 12% tỷ trọng xuất khẩu.
Đứng thứ ba là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 23,7 triệu USD, tăng 195,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,8% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: cao su; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu; hàng dệt may; giày dép; hạt tiêu; sản phẩm từ chất dẻo; sản phẩm từ cao su; gỗ và sản phẩm gỗ; thủy sản; sắt thép các loại; nguyên phụ liệu dệt may da giày…trong đó có một số nhóm mặt hàng đạt tăng trưởng xuất khẩu khá: xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 525,8%; giày dép 133,4%.
Xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC