Riêng tháng 10/2023 đạt 117,64 triệu USD, tăng 15,1% so với tháng 9/2023 và tăng 31,9% so với tháng 10/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 10/2023 tăng 31,4% so với tháng 9/2023 và tăng mạnh 89,6% so với tháng 10/2022, đạt 60,45 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 10 tháng năm 2023 đạt 496,28 triệu USD, tăng 35,1% so với 10 tháng năm 2022, chiếm 49% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 10 tháng năm 2023 tăng 2,3% so với cùng kỳ, đạt 143,1 triệu USD, chiếm 14,1% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 10/2023 giảm 37,8% so với tháng 9/2023 và giảm 42,2% so với tháng 10/2022, đạt gần 10 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 99,18 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 10/2023 tăng 13,1% so với tháng 9/2023 và tăng 37,7% so với tháng 10/2022, đạt 12,94 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 10 tháng năm 2023 tăng 17,8% so với cùng kỳ, đạt 838,78 triệu USD, chiếm 82,9% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 11,4% so với cùng kỳ, đạt 120,65 triệu USD, chiếm 11,9% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ, đạt 300,21 triệu USD, chiếm 29,7%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2023 tăng 6,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC