Trong đó riêng tháng 4/2024 đạt 89,28 triệu USD, tăng 12,2% so với tháng 3/2024 nhưng giảm 8,9% so với tháng 4/2023.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 4/2024 tăng 30,6% so với tháng 3/2024 nhưng giảm 7,1% so với tháng 4/2023, đạt trên 40,85 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 4 tháng đầu năm 2024 đạt 120,7 triệu USD, giảm 16% so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm 38,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Mỹ – thị trường lớn thứ 2 tăng 113,2% so với cùng kỳ, đạt 38,62 triệu USD, chiếm 12,4% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 4/2024 tăng 12,6% so với tháng 3/2024 và tăng 52% so với tháng 4/2023, đạt 10,99 triệu USD.
Thị trường Campuchia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 38,4 triệu USD, giảm 31,2% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 4/2024 xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường này giảm 13,6% so với tháng 3/2024 và giảm 45,4% so với tháng 4/2023, đạt 7,92 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA - RCEP đạt 237,58 triệu USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ, chiếm 76,3% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA CPTTP đạt 42,99 triệu USD, tăng 2,8%, chiếm 13,8%. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Đông Nam Á đạt 99,86 triệu USD, giảm 10,9%, chiếm 32%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2024 đạt gần 311,48 triệu USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC