Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 5/2022 đạt gần 114,75 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 4/2022 nhưng giảm 2% so với tháng 5/2021.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 488,69 triệu USD, tăng 16,8% so với 5 tháng đầu năm 2021.
Trung Quốc luôn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 42,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 207,63 triệu USD, tăng mạnh 36,9% so với 5 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 5/2022 đạt 37,67 triệu USD, giảm 16,7% so với tháng 4/2022 và giảm 31,7% so với tháng 5/2021.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ trong tháng 5/2022 tăng 10,6% so với tháng 4/2022 và cũng tăng 25,8% so với tháng 5/2021, đạt 13,73 triệu USD; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang thị trường này tăng 28,4% so với 5 tháng đầu năm 2021; đạt 57,35 triệu USD, chiếm 11,7% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 12,8%, đạt gần 62,64 triệu USD, tăng 3,3%; riêng tháng 5/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 21,19 triệu USD, tăng 116,4% so với tháng 4/2022 và tăng 40,9% so với tháng 5/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường FTA RCEP 5 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh 30,4% so với 5 tháng đầu năm 2021, đạt 371,83 triệu USD; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 52,2%, đạt 53,08 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Xuất khẩu thức ăn gia súc 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng

Nguồn: Vinanet/VTIC