Riêng tháng 3/2023 đạt 103,75 triệu USD, tăng mạnh 30,8% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 6,5% so với tháng 3/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 3/2023 tăng mạnh 37,9% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 10,4% so với tháng 3/2022, đạt 50,57 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này quý I/2023 đạt 99,7 triệu USD, giảm 20,4% so với quý I/2022, chiếm 43,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong quý I/2023 tăng 29,5% so với cùng kỳ, đạt 41,28 triệu USD, chiếm 18% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 3/2023 tăng 17% so với tháng 2/2023 và tăng mạnh 39% so với tháng 3/2022, đạt 16,57 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 22,93 triệu USD, tăng mạnh 46% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 3/2023 giảm 11,6% so với tháng 2/2023 nhưng tăng 16,4% so với tháng 3/2022, đạt 7,44 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong quý I/2023 giảm 8,6% so với cùng kỳ, đạt 193,51 triệu USD, chiếm 84,3% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 29,48 triệu USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng 8,4% so với cùng kỳ, đạt 80,89 triệu USD, chiếm 35,3%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc quý I/2023 giảm 15,8% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC