Riêng tháng 7/2023 đạt 129,61 triệu USD, tăng 34,8% so với tháng 6/2023 và tăng 36,9% so với tháng 7/2022.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 7/2023 tăng 48% so với tháng 6/2023 và tăng 150,3% so với tháng 7/2022, đạt 71,62 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 7 tháng năm 2023 đạt 312,49 triệu USD, tăng 12,9% so với 7 tháng năm 2022, chiếm 47,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 7 tháng năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ, đạt 101,61 triệu USD, chiếm 15,6% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 7/2023 giảm 48,2% so với tháng 6/2023 và giảm 5,2% so với tháng 7/2022, đạt 17,84 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 62,46 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 7/2023 tăng 22,8% so với tháng 6/2023 và tăng 37,6% so với tháng 7/2022, đạt 10,8 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 7 tháng năm 2023 tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt 5444,26 triệu USD, chiếm 83,4% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 4,5% so với cùng kỳ, đạt 76,74 triệu USD, chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ, đạt 202,75 triệu USD, chiếm 31%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang các thị trường 7 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC