Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2021 xuất khẩu thủy sản các loại của Việt Nam tiếp tục tăng tháng thứ 3 liên tiếp, tăng 2,5% so với tháng 10/2021 và cũng tăng 23% so với cùng tháng năm 2020, đạt 910,91 triệu USD. Cộng chung cả 11 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 7,99 tỷ USD.
Thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 23,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,87 tỷ USD trong 11 tháng năm 2021, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 11/2021 kim ngạch giảm 9,7% so với tháng 10/2021 nhưng tăng 36,4% so với tháng 11/2020, đạt 197,72 triệu USD.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chiếm 15,2%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,21 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 11/2021 kim ngạch tăng 13,8% so với tháng 10/2021 và tăng 1,8% so với tháng 11/2020, đạt 136,4 triệu USD.
Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 914,12 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm 10,8%, đạt 862,79 triệu USD, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung, trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2021)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2021 trị giá gần 8 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC