Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2021 xuất khẩu thức ăn gia súc các loại của Việt Nam tăng mạnh 40,1% so với tháng 11/2021 và tăng 105,3% so với tháng 12/2020, đạt trên 159,7 triệu USD. Cộng chung cả năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 40,8% so với năm 2020, đạt 1,13 tỷ USD.
Thị trường Trung Quốc tiêu thụ nhiều nhất các loại thức ăn gia súc của Việt Nam, trong năm 2021 đạt 379,47 triệu USD, chiếm 33,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước, tăng 79,7% so với năm 2020. Riêng tháng 12/2021 kim ngạch tăng 44,6% so với tháng 11/2021 và tăng 113,3% so với tháng 12/2020, đạt 48,74 triệu USD.
Tiếp đến thị trường Campuchia chiếm 13%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 146,19 triệu USD, tăng 19,5% so với năm trước; Riêng tháng 12/2021 giảm 8,6% so với tháng 11/2021 và giảm 14,6% so với tháng 12/2020, đạt 8,8 triệu USD.
Đáng chú ý là thị trường Philippines trong tháng 12/2021 kim ngạch xuất khẩu tăng rất mạnh 98,2% so với tháng 11/2021 và tăng 3.064% so với tháng 12/2020, đạt 65,26 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 130,55 triệu USD - đứng thứ 3 thị trường, chiếm 11,6%, tăng mạnh 364,9% so với năm 2020.
Nhìn chung, trong năm 2021, xuất khẩu thức ăn gia súc sang đa số thị trường tăng mạnh so với năm 2020, đáng chú ý xuất khẩu sang Philippines tăng mạnh %, đạt triệu USD; xuất khẩu sang Thái Lan cũng tăng mạnh %, đạt triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc năm 2021 đạt 1,13 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC