Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu than đá vào Việt Nam sau khi tăng rất mạnh 73,1% về lượng và tăng 83,5% về kim ngạch trong tháng 3/2019, thì sang tháng 4/2019 lại sụt giảm 2,1% về lượng và giảm 4% về kim ngạch, đạt 3,88 triệu tấn, tương đương 355,74 triệu USD.
Cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2019, lượng than nhập khẩu tăng rất mạnh 128,2% so với cùng kỳ, đạt 13,34 triệu tấn; kim ngạch cũng tăng 82,5%, đạt 1,27 tỷ USD. Giá than nhập khẩu trong tháng 4/2019 giảm nhẹ 2% so với tháng trước đó và giảm 18,9% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 91,7 USD/tấn, tính trung bình cả 4 tháng đầu năm giá than nhập khẩu giảm 20% so với cùng kỳ, đạt 95,4 USD/tấn.
Australia, Indonesia, Nga và Trung Quốc là 4 thị trường lớn nhất cung cấp than đá cho Việt Nam; trong đó than nhập khẩu từ Australia chiếm 33,2% trong tổng lượng và chiếm 38,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu than của cả nước, đạt 4,43 triệu tấn, tương đương 486,24 triệu USD, tăng mạnh 247,9% về lượng và tăng 139,5% về trị giá so với cùng kỳ; tuy nhiên, giá nhập khẩu giảm mạnh 31,2%, đạt 109,8 USD/tấn.
Nhập khẩu than từ thị trường Indonesia tăng 56,7% về lượng và tăng 44,1% về trị giá so với cùng kỳ, đạt 5,06 triệu tấn, tương đương 326,77 triệu USD, chiếm 37,9% trong tổng lượng và chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch. Giá nhập khẩu từ thị trường này giảm 8%, đạt trung bình 64,6 USD/tấn.
Than nhập khẩu từ thị trường Nga tăng rất mạnh 373,8% về lượng và tăng 302,3% về kim ngạch, đạt 2,28 triệu tấn, trị giá 207,92 triệu USD, chiếm gần 17,1% trong tổng lượng và chiếm 16,3% trong tổng kim ngạch. Giá nhập trung bình giảm 15,1%, đạt 91,1 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu than từ thị trường Trung Quốc 391.608 tấn, trị giá 113,36 triệu USD, tăng 57,7% về lượng, tăng 25% về kim ngạch. Nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản 16.322 tấn, trị giá 4,98 triệu USD, tăng 232,9% về lượng và tăng 199,8% về kim ngạch.
Đặc biệt chú ý, than nhập khẩu từ thị trường Malaysia mặc dù giảm rất mạnh 99% về lượng, giảm 97% về kim ngạch, nhưng giá tăng mạnh 238%. Cụ thể, xuất sang Malaysia 907 tấn, trị giá 0,18 triệu USD, giá 195,3 USD/tấn.

Nhập khẩu than đá 4 tháng đầu năm 2019

Thị trường

4T/2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

13.342.776

1.273.413.594

128,22

82,52

Australia

4.429.036

486.239.695

247,93

139,45

Indonesia

5.055.608

326.774.088

56,74

44,14

Nga

2.281.528

207.918.208

373,82

302,23

Trung Quốc

391.608

113.357.112

57,66

24,95

Nhật Bản

16.322

4.976.077

232,9

199,82

Malaysia

907

177.169

-99,1

-96,96

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

 

 

Nguồn: Vinanet