Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 3/2024 tăng 37% so với tháng 2/2024 và tăng 12,6% so với tháng 3/2023, đạt 467,66 triệu USD. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,21 tỷ USD, tăng 4,2% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Mỹ, chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 287,81 triệu USD, tăng 68,5% so với 3 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 3/2024 đạt 121,83 triệu USD, tăng 34% so với tháng 2/2024 và tăng 168% so với tháng 3/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Achentina chiếm tỷ trọng 20,1%, đạt 243,4 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 3/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 113,97 triệu USD, tăng mạnh 284% so với tháng 2/2024 và tăng 55,3% so với tháng 3/2023.
Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 3/2024 nhập khẩu sụt giảm mạnh 62% so với tháng 2/2024 và giảm 28% so với tháng 3/2023, đạt gần 38,72 triệu USD; cộng chung cả 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 117,5% so với 3 tháng đầu năm 2023; đạt trên 195,73 triệu USD, chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng 7,1% so với 3 tháng đầu năm 2023, đạt trên 84,82 triệu USD, chiếm 7%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 64,6%, đạt 32,94 triệu USD, chiếm 2,7%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 3 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 3 tháng đầu năm 2024 trị giá gần 1,21 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC