Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2024 giảm 11,5% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 11,9% so với tháng 5/2023, đạt 441,53 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 2,13 tỷ USD, tăng 10% so với 5 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 545,04 triệu USD, tăng 13,8% so với 5 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 5/2024 đạt 158,94 triệu USD, tăng 9,7% so với tháng 4/2024 và tăng mạnh 91,9% so với tháng 5/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 23,2%, đạt 493,68 triệu USD, tăng mạnh 75,8% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 5/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 68,49 triệu USD, giảm 50% so với tháng 4/2024 nhưng tăng 45,5% so với tháng 5/2023.
Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 5/2024 nhập khẩu tăng mạnh 131,3% so với tháng 4/2024 và tăng 27,3% so với tháng 5/2023, đạt gần 82,48 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 35,6% so với 5 tháng đầu năm 2023; đạt trên 313,44 triệu USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 38,5% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt gần 176,86 triệu USD, chiếm 8,3%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 62,4%, đạt 60,21 triệu USD, chiếm 2,8%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC