Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2024 tăng 6,7% so với tháng 3/2024 và tăng 34,8% so với tháng 4/2023, đạt 498,82 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,69 tỷ USD, tăng 9,8% so với 4 tháng đầu năm 2023.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Mỹ, chiếm 25,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 425,39 triệu USD, tăng 81,9% so với 4 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 4/2024 đạt 137,15 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng 3/2024 và tăng 118,6% so với tháng 4/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Achentina chiếm tỷ trọng 23%, đạt 388,32 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 144,91 triệu USD, tăng 27,2% so với tháng 3/2024 và tăng 282,2% so với tháng 4/2023.
Tiếp đến thị trường Brazil trong tháng 4/2024 nhập khẩu tiếp tục giảm 7,9% so với tháng 3/2024 và giảm 53,3% so với tháng 4/2023, đạt trênn 35,66 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 38,9% so với 4 tháng đầu năm 2023; đạt gần 231,08 triệu USD, chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng 50,4% so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt trên 148,54 triệu USD, chiếm 8,8%. Nhập khẩu từ thị trường EU giảm mạnh 61,7%, đạt 46,84 triệu USD, chiếm 2,8%.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2024

(Theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc từ các thị trường 4 tháng năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC