Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 8/2023 tăng 6,4% so với tháng 7/2023nhưng giảm4,3% so với tháng 8/2022, đạt 548,79 triệu USD.
Tính chung trong 8 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 3,4 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 28,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 981,21 triệu USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 8/2023 đạt 234,87 triệu USD, tăng mạnh 52,3% so với tháng 7/2023và tăng28,7% so với tháng 8/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 16,5%, đạt gần560,35 triệu USD, giảm 26,9% so với cùng kỳ; riêng tháng 8/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 88,91 triệu USD, giảm mạnh 40,2% so với tháng 7/2023 và giảm32,3% so với tháng 8/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 8/2023 nhập khẩu giảm19,9% so với tháng 7/2023 và giảm 14,6% so với tháng 8/2022, đạt 59,43 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 477,29 triệu USD, chiếm 14% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 8 tháng năm 2023 giảm 34,2% so với 8 tháng đầu năm 2022, đạt 207,51 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 18,5%, đạt 205,11 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 8 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 8 tháng năm 2023 giảm 6,8%

Nguồn: Vinanet/VITIC