Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024 nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt trên 64,22 triệu USD, giảm 18,2% về kim ngạch so với tháng 12/2023 nhưng tăng 49,8% so với tháng 1/2023.
Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 56,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của cả nước, đạt 36,36 triệu USD, giảm 27,2% về kim ngạch so với tháng 12/2023; nhưng tăng 63,6% so với tháng 1/2023.
Tiếp sau đó là thị trường Ấn Độ chiếm trên 12% trong tổng kim ngạch, đạt 7,71 triệu USD, tăng 14% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và tăng 24,9% so với tháng 1/2023.
Thị trường Singapore đứng thứ 3 đạt 5,68 triệu USD, tăng 92,3% về kim ngạch so với tháng 12/2023; và tăng 93,6% so với tháng 1/2023, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu của cả nước.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP 51,05 triệu USD, giảm 17,9% so với tháng 12/2023 nhưng tăng 68% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường EU 1,79 triệu USD, giảm 54% so với tháng 12/2023 và giảm 48% so với tháng 1/2023.
Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 9,6 triệu USD, tăng 24,3% so với tháng 12/2023 và tăng mạnh 133,9% so với tháng 1/2023.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tháng 1/2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 21/2/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tháng 1/2024 tăng 49,8%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC