Riêng tháng 9/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 134,5 triệu USD, giảm 8,8% so với tháng 8/2021 và giảm 17% so với tháng 9/2020.
Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 247,1 triệu USD, chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 30,9% so với 9 tháng năm 2020, riêng tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 18,79 triệu USD, giảm mạnh 53,3% so với tháng 8/2021 và giảm 32% so với tháng 9/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 9/2021 giảm 4% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 8,5% so với tháng 9/2020, đạt 15,56 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng lên 172,28 triệu USD, chiếm 11,6%, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 159,28 triệu USD trong 9 tháng năm 2021, chiếm 10,8%, tăng 9,5%; Trung Quốc đạt 130,51 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 31,3%; Nhật Bản đạt 119,56 triệu USD, chiếm 8%, giảm 2,6%.
Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc mặc dù chỉ đạt 65,65 triệu USD nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh 69%.

Nhập khẩu thủy sản 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 trị giá gần 1,5 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC